abc
Giften

Uw gift kunt u overmaken op girorekeningnummer 29.34.868 ten name van Penningmeester Nederlands Artsenverbond, Urk. Onze dank voor uw gift. Deze stelt ons in staat extra activiteiten te ontplooien waarvoor anders binnen ons budget geen ruimte is. U kunt ook vriend worden van het Nederlands Artsenverbond. U ontvangt dan tweejaarlijks een informatiebrief van het bestuur waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten. Wilt u vriend worden van het Nederlands Artsenverbond, vul dan onderstaande gegevens in.

Achternaam

Voorvoegsels/Titel

Straat/Nummer

Postcode/Plaats

Land

Telefoon

E-mail

 
Bent u reeds bekend bij het Nederlands Artsenverbond, vul dan hier uw administratiecode in:

Administratiecode
TOP