PVH

 


 

Na zorgvuldige veiligheidscontroles had, in de hal van het Parlementsgebouw aan het Plein, de aanbieding van de brochure plaats aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor VWS door Dr R. Seldenrijk, voorzitter van de Nederlandse Patiënten Vereniging, in aanwezigheid van de fractievoorzitter van de SGP, de heer Ir B.J. van der Vlies. De foto's geven een indruk van de sfeer direct na de aanbieding.


V.l.n.r. Ir B.J. van der Vlies (SGP), mw. drs. A.C. van Beest (NAV), dr R. Seldenrijk (NPV)


V.l.n.r. Lid vaste Kamercie VWS, dr R. Seldenrijk (NPV), mw. drs. A.C. van Beest (NAV), ir B.J. van der Vlies (SGP), Voorzitter vaste Kamercie VWS


V.l.n.r. Lid vaste Kamercie VWS, dr R. Seldenrijk (NPV), mw. drs. A.C. van Beest (NAV), prof. dr ir H. Jochemsen (Lindeboom Inst.), ir B.J. van der Vlies (SGP), Voorzitter vaste Kamercie VWS
 
Na de aanbieding van de brochure volgde een beknopt symposium in de schuin tegenover gelegen vestiging van de Leidse Universiteit. Dit symposium werd geleid door Dr R. Seldenrijk (vz.NPV). Sprekers waren Prof. dr ir H. Jochemsen (vz Lindeboom Instituut) en Drs. L.P. Dorenbos (vz Stichting Schreeuw om Leven).
 

Inleidende woorden werden gesproken door Dr R. Seldenrijk, die de algehele leiding had


Prof. dr ir H. Jochemsen houdt zijn informatieve voordracht. Interruptie was toegestaan.
Diverse aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik aan de discussie bij te dragen.


Met excuses aan Drs L.P. Dorenbos, enigzins verlaat vanuit Dordrecht gearriveerd, voor het ontbreken van zijn foto.

* * * * *


top