abc
jpv-topframeMINISYMPOSIUM

Zaterdag 16 december 2004

Hoe menswaardig is kloneren?

onder auspiciën van

Juristenvereniging Pro Vita

en

Nederlands Artsen Verbond


nav-logo


Vergadercentrum 'Hoog-Brabant', Utrecht

 

Therapeutisch kloneren moet onder omstandigheden en met duidelijke waarborgen tegen misbruik toegestaan worden

Mr.drs. R. Evers is rabbijn van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlitisch Seminarium

Het gebruik van restembryo's (kleine klompjes menselijke cellen, die niet geïmplanteerd zijn) stuit velen tegen de borst maar is minder ernstig dan abortus of doodslag; de cellen bestaan nog alleen buitenbaarmoederlijk; ze zijn weliswaar van menselijk materiaal afkomstig, maar hebben in de verste verte nog geen werkelijk menselijke vorm of status aangenomen. Therapeutisch handelen is een Bijbels voorschrift (Exodus 21:19). Het speciaal kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek gaat de wetgevers in de meeste landen echter nog een stap te ver, en terecht. Het met opzet voortbrengen van embryo's met als enig doel wetenschappelijk onderzoek lijkt al veel meer op een aantasting van het respect voor menselijk leven dan het therapeutisch gebruik van embryo's die waren overgebleven van een IVF-behandeling. Doelgerichte kweek is intuïtief moeilijk toe te staan. Toch blijft het de vraag waar de grenzen liggen.

klonfotos klonfotos
Mgr.drs. R. Evers tijdens zijn inleiding

Therapeutisch kloneren stuit op nog ernstiger bezwaar dan reproductief kloneren

Mgr.dr. W.J. Eijk is bisschop van Groningen en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Tegen reproductief kloneren bestaat - terecht - algemene weerstand in de samenleving. Vrij brede steun is er daarentegen voor het therapeutisch kloneren. Hierbij wordt opzettelijk een menselijk embryo tot stand gebracht om het te vernietigen door de verwijdering van zijn stamcellen voor therapeutische doeleinden. Het menselijk embryo is echter vanaf de conceptie te respecteren als een menselijke persoon met alle rechten van dien. Het is onaanvaardbaar dat de ene mens wordt opgeofferd ten behoeve van de medische behandeling van de andere.

klonfotos
Mgr.dr. W.J. Eijk


klonfotos
Er was nogal wat jong publiek in de zaal !


klonfotos
Na de lezingen was er de mogelijkheid tijdens een forumdiscussie
vragen te stellen aan de inleiders. De discussie werd geleid door de
dagvoorzitter, S.J. Matthijsen, psychiater en vice-voorzitter van het NAV.
V.l.n.r. Evers, Eijk, Matthijsen

klonfotos
Discussie vanuit de zaal


klonfotos
Zo te zien gaven sommige vragen de sprekers stof tot nadenken !


* * * * * 

Klonering door middel van kerntransplantatie houdt in dat de kern van een lichaamscel van een bestaand individu wordt ingebracht in een eicel, waarvan de eigen kern is verwijderd. De eicel gaat zich vervolgens gedragen als een bevruchte eicel en zich tot een menselijk embryo ontwikkelen. Dit embryo heeft dezelfde erfelijke eigenschappen als het oorspronkelijke individu. Reproductief kloneren is op dit moment bij de wet verboden. Met betrekking tot therapeutisch kloneren heeft de Nederlandse wetgever bepaald, dat dit verboden is zolang er geen sprake is van een human being. Het blijkt dat de wetgever dit wel erg ruim interpreteert, namelijk een individu dat geboren is (H. Jochemsen red. 'Toetsen en begrenzen'‚ blz. 191).

De artikelen van Evers (Trouw 19 februari 2004) en van Eijk (de Volkskrant 26 februari 2004) zijn te raadplegen op de website http://ProVita.nl onder 'Dossiers'.


* * * * *


TOP