abc

SYMPOSIUM onder auspiciën van Lindeboom Instituut, VBOK, CMF en NAV

Zaterdag 3 februari 2007

Artsen en Abortus

en

Ronde Tafel Conferentie


Hoog-Brabant, Utrecht

(Foto's van Dr Frans van Ittersum)Symposium en Ronde Tafel Conferentie werden op uitstekende wijze geleid door Dr D.J. Bakker


Niet iedereen hield zich aan geschreven en ongeschreven regels . . .    Professor Jochemsen ondervond bij het houden van zijn betoog blijkens een bericht in het Nederlands Dagblad vrij veel hinder van een gemaskerde demonstrante die niet schroomde met haar spandoek ook het lezen van de tekstdia's te bemoeilijken. 45 minuten na aanvang van het symposium werd de activiste luid schreeuwend door de politie afgevoerd.
Discussie tussen prominenten . . .


Het aandachtig gehoor bestond voor een groot gedeelte uit jonge mensen, diezich ook in de wandelgangen niet onbetuigd lieten.
Mevr. Dr Kleiverda, voorzitster van de Ned. Ver. v. Obstetrie en Gynaecologie


Dr Beekhuizen, voorzitter van de Ned. Ver. v. Abortusartsen


Ondanks de meningsverschillen ontstond een goede verstandhouding binnen het panel.


Prof. Jochemsen van het Lindeboom Instituut deed veelvuldig van zich spreken.

*****


TOP