Ë Minisymposium - Ethiek in de spreekkamer II, Zaterdag 17 november 2001, Hoog Brabant, Utrecht

Minisymposium

Ethiek in de spreekkamer II

Nederlands ArtsenVerbond

zaterdag 17 november 2001

Hoog Brabant, Utrecht

Inleiding

'Ethiek in de spreekkamer II' is een vervolg op een in 2000 georganiseerd minisymposium, waarbij aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op ethische vragen bij het medisch handelen in de dagelijkse praktijk. Doelgroepen zijn artsen, medische studenten en andere geïnteresseerden. Er wordt uitgegaan van het perspectief van de medicus practicus, waarbij dit keer vooral casuïstiek uit de klinische setting aan de orde komt. Dit varieert van dilemma's bij de behandeling van neurologisch zwaar beschadigde patiënten, de problematiek rond vruchtwaterpuncties of een euthanasieverzoek door patiënten, die met de diagnose gemetastaseerd carcinoom worden geconfronteerd. Welke rol speelt de familie van een patiënt? Hoe is je attitude naar collega's op de werkvloer, die anders denken over levensbeëindigend handelen?

De deelnemers aan het minisymposium kunnen hun eigen visie in de verschillende situaties toetsen en verder uitstippelen. Hoe handel je in de gegeven situaties en hoe beargumenteer je die keuze?

Het Nederlands Artsenverbond is een vereniging, die ruggesteun wil bieden om vanuit een 'pro-life' achtergrond om te gaan met allerlei medisch-ethische dilemma's. De pro-life gedachte is niet populair onder collega's en medestudenten en roept vaak weerstand op. Het is van groot belang collega's en vrienden te ontmoeten en elkaar te laten zien hoe we werken en kiezen vanuit de ethische principes die eeuwenlang als richtsnoer golden voor het medisch handelen. De ervaring leert dat bezinning hierop samen met praktiserende artsen en geloofsgenoten bijzonder vruchtbaar is. Daarom van harte welkom op zaterdagmorgen 17 november a.s.

Het bestuur van het NAV.

oooooooooOOOooooooooo

PROGRAMMA

09.30 u

Ontvangst met koffie / thee

10.00 u

Verschillende casus zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd door een forum bestaande uit:
dr. A.J.A. Bremers, oncologisch chirurg
mevr. J.M. van Ganswijk, arts stichting Eleos
prof. dr. H. Jochemsen, directeur van het prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut
dr. T. van Laar, neuroloog
mevr. S. van der Velden-Schmidt, gynaecoloog
J.H.KleinJan, uroloog, voorzitter forum, bestuurslid NAV

11.30 u

Pauze

12.00 u

Bespreking van aanvullende praktijkgevallen

13.00 u

Sluiting en lunchoooooooooOOOooooooooo

ALGEMENE INFORMATIE

Inschrijving
Inschrijving is gratis.
S.v.p. opgave o.v.m. naam, functie, adres, en telefoonnummer voor 15 november a.s. aan het secretariaat NAV, Antwoordnummer 3352, 8320 WB Urk
òf per fax naar 0527 - 688 428
òf via e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl


Plaats
Zalencentrum "Hoog Brabant" in Hoog-Catharijne, Radboudkwartier 23 te Utrecht.
U bent bereikbaar op T 030 - 233 15 25


Routebeschrijving
Trein: Vanaf het Centraal Station volgt u het bord "Centrum" en vindt u op 5 min. "Hoog Brabant" op het Radboudkwartier.
Auto: Vanaf de A2 afslag "De Meern" borden "Centrum" volgen en vervolgens de "Hoog Brabant" lichtmastborden. Betaald parkeren in Radboudgarage aan de Stationsstraat is mogelijk; de bordjes "Hoog Brabant" volgen.


Informatie
Secretariaat NAV
tel. 0527 - 688 429
fax 0527 - 688 428
internet:
http://www.artsenverbond.nl
e-mail:
secretariaat@artsenverbond.nl