abc
Symposium  

De pil van Drion

zaterdag 25 mei 2002

Hoog Brabant, Utrecht

 

 

 Nederlands ArtsenVerbond

 

PIL VAN DRION

Of we het nu leuk vinden of niet, het lijkt erop, dat artsen met de kersverse euthanasiewet binnenkort niet meer uit de voeten kunnen. De positie van de arts leek keurig geregeld. Straffeloosheid, waneer hij of zij zich houdt aan de zorgvuldigheidscriteria en de levensbeëidiging meldt. Maar met 'de pil van Drion' krijgen we een volstrekt andere situatie, de situatie van iemand die zegt, "Ik heb het leven gehad". "Ik lijd aan het leven, ik ben eenzaam, mijn bestaan is zinloos, elke dag is voor mij een kwelling". Wat is dan de positie van de arts? Valt er hier nog medisch te handelen?

Onze samenleving heeft individuele zelfbeschikking hoog in het vaandel. Om deze reden zijn velen van mening, dat wijzelf mogen beslissen over het eigen leven, over het moment van onze dood en over de wijze van sterven. Met een grote mate van evidentie pleegt men in dit verband dan ook te spreken van rechten: van het recht om waardig te sterven, van het recht op hulp om de milde dood dichterbij te brengen.

Docent gezondheidsrecht Buijsen zal in zijn bijdrage deze 'rechten' toetsen op hun juridische wenselijkheid.

De publicist Cruts belicht aansluitend de maatschappelijke consequenties.

Beide inleiders gaan vervolgens in discussie met de zaal en met de heer Rijksen, algemeen directeur van de KNMG en met de voorzitter van het NAV.

We hopen dat er veel belangstelling zal zijn voor dit nieuwe debat. U bent van harte uitgenodigd op 25 mei a.s.

Namens het bestuur van de JPV en van het NAV

mw. mr M.D. Klaasse - Carpentier, voorzitter JPV en
mw. dr M.C. Blonk, penningmeester NAV

 

oooooooooOOOooooooooo

PROGRAMMA

09.30 u

Ontvangst met koffie

10.00 u

Opening door de dagvoorzitter

10.05 u

Recht op zelfdoding?
Voordracht door mr dr drs M.A.J.M. Buijsen, docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

10.40 u

Pleidooi voor een nieuwe levenshouding als tegenwixht tegen de pil van Drion.
Voordracht door ir H.A.P. Cruts, publicist

11.15 u

Pauze

11.45 u

Forumdiscussie.
Deze zal geleid worden door drs H.J. van Rhee, freelance journalist en communicatie-adviseur

In het forum zullen plaats nemen:
onze gast mr W.P. Rijksen, algemeen directeur van de KNMG, de voorzitter van het NAV en de beide sprekers

13.00 u

Afsluiting met een lunch

13.30 u

Ledenvergaderin JPV (besloten)

Ledenvergadering NAV (besloten)oooooooooOOOooooooooo

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Inschrijving
Inschrijving is gratis.
S.v.p. voor 21 mei a.s.
aanmelden.
òf per fax naar 0527 - 688 428
of via e-mail:
secretariaat@artsenverbond.nl

Plaats
Zalencentrum "Hoog Brabant" in Hoog-Catharijne, Radboudkwartier 23 te Utrecht.
U bent bereikbaar op T 030 - 233 15 25

Routebeschrijving
Trein: Vanaf het Centraal Station volgt u het bord "Centrum" en vindt u "Hoog Brabant" op het Radboudkwartier.
Auto: Vanaf de A2 afslag "De Meern" borden "Centrum" volgen en vervolgens de "Hoog Brabant" lichtmastborden. Betaald parkeren in Radboudgarage aan de Stationsstraat is mogelijk; de bordjes "Hoog Brabant" volgen.


Informatie
Secretariaat NAV
tel. 0527 - 688 429
fax 0527 - 688 428
internet:
http://www.artsenverbond.nl
e-mail:
secretariaat@artsenverbond.nl 

 oooooooooOOOooooooooo  

AANMELDING

Ik wil deelnemen aan het symposium.

Achternaam

Voorvoegsels/Titel

Straat/Nummer

Postcode/Plaats

Land

Telefoon

E-mail

 
Bent u reeds bekend bij het Nederlands Artsenverbond, vul dan hier uw administratiecode in:

Administratiecode


oooooooooOOOooooooooo


TOP