abc

Agenda

  

Inmiddels hebben plaatsgehad:

·

Het gemeenschappelijk JPV-NAV-symposium "Recht op autonomie versus goede zorg" heeft plaatsgehad op zaterdag 10 oktober 2009. Download het Programma en lees het artikel (2008) Het recht op autonomie i.s.m. goede zorg bezien. De geluidsopnamen van het symposium zijn gebundeld op CD verkrijgbaar via het secretariaat NAV. Voor de foto's klik hier.

·

Het Europees Congres over Fertility Awareness-based Methoden - VRUCHTBAARHEIDSBEWUSTZIJN, de vergeten hoeksteen - heeft plaatsgehad op zaterdag 6 september 2008. Download de congresfolder, en de brief NAV-leden.

·

De door JPV en NAV georganiseerde Expertmeeting "Palliatieve sedatie als mogelijkheid of als bedreiging voor een goed levenseinde?" had plaats op zaterdag 17 mei 2008 in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Download het Programma, de Aanleiding, de Achtergrond, en de Debatbijdrage. Voor de foto's klik hier.

·
Het SYMPOSIUM Artsen en Abortus - Ronde Tafel Conferentie - onder auspiciën van Lindeboom Instituut, VBOK, CMF en NAV had plaats op zaterdag 3 februari 2007. Download het Programma en de Vooraankondiging. Voor de foto's klik hier.
·

Het Symposium "ZORG voor LEVEN - LIEFDE voor EMBRYO's en STAMCELLEN?" werd gehouden op dinsdagmiddag 31 oktober 2006, in aansluiting aan de aanbieding van de desbetreffende brochure aan de vaste Kamercommissie VWS, in de Haagse locatie van de Universiteit Leiden, Lange Houtstraat 4, Den Haag. Voor informatie, programma en foto's klik hier.

·

Het Symposium "LEVENSBEËINDIGING VAN PASGEBOREN BABY'S EN LATE ZWANGERSCHAPSAFBREKING" werd gehouden op zaterdag 10 juni 2006 in restaurant Hoog-Brabant te Utrecht. Voor informatie en programma klik hier. Voor de foto's klik hier. De ledenvergadering van het NAV werd aansluitend aan het symposium gehouden.

·

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden - PROMOTIE 24 november 2005 "Naar een computermodel bij euthanasiebeslissingen"

·

Het Symposium "SEDATIE IN DE LAATSTE LEVENSFASE" werd gehouden op zaterdag 12 november 2005 in restaurant Hoog-Brabant te Utrecht. Klik hier voor drie artikelen over het onderwerp. Voor de foto's klik hier. De ledenvergadering van het NAV werd aansluitend aan het symposium gehouden.

·

Het Symposium "HOE MENSWAARDIG IS KLONEREN?" werd gehouden op donderdagavond 16 december 2004 in restaurant Hoog-Brabant te Utrecht. Klik hier voor meer informatie. Voor de foto's klik hier.

·

De ledenvergadering van het NAV werd gehouden op woensdag 8 december 2004 in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

·

Contactdag Rooms Katholieken. CRK-Symposium van 30 oktober 2004 - De Waarde van het Leven (Contactdag Rooms Katholieken). Voor de foto's klik hier.

·

vrijdagmiddag 23 januari 2004 - Symposium i.s.m. Thijmgenootschap en Juristenvereniging Pro Vita - De Eed van Hippocrates: nog van deze tijd? - Locatie: Hoog Brabant, Utrecht - Meer informatie, alsmede inschrijving. Om de foto's van het Symposium te zien klik hier.

·

zaterdag 29 november 2003 - Lustrumsymposium (10 jr.) Stichting Medische Ethiek - De eisende patiënt: zal de klant koning zijn? Lees het programma  (in PDF), of klik op http://www.medische ethiek.nl

·

zaterdag 15 november 2003 - NAV-Symposium - Orgaandonatie: geen bezwaar? - Locatie: Hoog Brabant, Utrecht. Lees of download Info + inschrijvingsformulier.

·

zaterdag 8 november 2003 - Christian Medical Fellowship Najaarsconferentie - Seksuele ethiek in de medische praktijk - Locatie: Driestar College, Gouda. Lees of download de syllabus (in PDF). Website: http://www.cmf-nederland.nl, email: info@cmf-nederland.nl

·

maart 2003 - gezamenlijk congres met gelijkgezinden, georganiseerd door Lindeboom Instituut, PCAO/CMF, HCF, JPV, NAV - Ziekenhuis Ede

·

vrijdag 22 november 2002 - lustrumviering NAV te Eindhoven. Lees de uitnodiging  (in PDF), en Reader en Perspublikaties.

·

zaterdag 25 mei 2002 - voorjaarscongres te Utrecht, georganiseerd door JPV en NAV - Thema: "de pil van Drion". Voor programma zie Programma

·

woensdag 20 maart 2002 - gezamenlijke vergadering met bestuur JPV en redactie PVH

·

zondag 10 maart 2002 van 13.00 tot 17.30 uur - Symposium "Who cares", georganiseerd door de Werkgroep Katholieke Jongeren, gericht op studenten en andere geïnteresseerde jongeren - Locatie: Thomas à Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 te Utrecht. Zie Programma

·

dinsdag 15 januari 2002 bestuursvergadering te Baarn

·

zaterdag 17 november 2001 te Utrecht - najaarssymposium


*     *     *     *     *


top